Brukare

Tyngdtäcke
Du som är brukare tänk på detta

Vi har alla en vardag som innehåller stress, stressen gör att vi får svårt att koppla av.

Digitaliseringen gör att vi är uppkopplade och hjärnan har svårt att sortera alla aktiviteter.

Vår enda chans till återhämtning är på natten och att ge kroppen en chans att orka med nästa dag.

Tyngdtäcket ger dig en chans att koppla av och få taktil sinnesstimulering, som gör att du orkar nästa dag.

Om man har en diagnos ger tyngdtäcket stor kognitiv stimulans.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?
Tyngtäcke

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Logoped
  • Audionom
  • Synpedagog
  • Sjuksköterska